Op 1 september 2014 is het 100 jaar geleden dat in het “Patronaatsgebouw” een viertal enthousiaste dierenliefhebbers, de heren Harmelink, Vleer en Huiskes onder aanvoering van B. Nijhuis, de Kleindierenvereniging Nut en Sport Oldenzaal en Omstreken oprichtten. Gestart werd met 10 leden, op het hoogtepunt van de vereniging rond de vijftiger jaren telde zij zo’n 70 leden. De naam van de vereniging “Nut en Sport”, heel gebruikelijk in die tijd want het bracht tot uiting dat naast de sport van het kweken van rasdieren ook het nuttige namelijk een lekker stukje vlees in de pan belangrijk was. Firma Gelderman, voor velen destijds de “broodheer”, werd beschermheer van de vereniging én sponsor, de eerste tentoonstelling werd gehouden in het gebouw van de blauwververij van Gelderman naast de toenmalige bad- en zweminrichting aan de Steenstraat. In de loop van de jaren werden in diverse lokaties de dieren tentoongesteld, café Reerink / Roord-Kempers aan de Spoorstraat, Café Snijders (de Zon), Café Engelbertink (Moatman), Het Landhuis (de Broodkont) en de laatste jaren in OCC “het Duivencentrum” aan de Molenkampstraat.


 


Hoogtepunt voor de vereniging was het 50 jarig jubileum in 1964, een (open) tentoonstelling met 750 inzendingen, om de dieren onder te kunnen brengen werd naast Café “Heininks Betske” ook gebruik gemaakt van de ernaast gelegen paardenstal en van Café Wissink (“het Paradijs”) aan de overzijde van de straat. Met op de receptie onder andere hoogwaardigheidsbekleders als burgemeester J. de Vries, gemeentesecretaris M. van Hoek en erevoorzitter Chr. M. Gelderman. Beide muziekcorpsen, Semper Crescendo” en “St. Joseph””brachten een serenade. Iets bescheidener was het 75 jarig bestaan in 1989, de door wethouder mevrouw Tammenga-Haan geopende (open) tentoonstelling bij “het Landhuis” telde slechts 228 ingezonden dieren.


 


Door interne strubbelingen over verdeling van de prijzenpot was er eerst, al in 1933, de afscheiding van een aantal konijnenfokkers die dat jaar de konijnenvereniging “Ras en Nut” oprichtten. Deze nieuwe club was geen lang leven beschoren, maar in 1954 werd mede door de huidige nestor onder de Oldenzaalse konijnenfokkers, Gerhard Wissink, K.V.O. & O. ’t Raskonijn opgericht.  Later, in 1979 besloten ook de buiten-Oldenzaalse leden een eigen vereniging: Kleindierenvereniging N.O.T. in Tilligte (Kleindierenvereniging Noord-Oost Twente) op te richten. De veranderende interesses van de jeugd en de verstedelijking zorgden de laatste decennia voor een steeds verdere terugloop van het ledental. Ter illustratie: in 1983 werden door jeugdleden nog 59 dieren ingezonden, in 1994 waren dat er nog maar 11. Anno 2014 heeft de club geen jeugdleden meer en zit zij weer haast op het ledental van een kleine eeuw geleden.

Het huidige bestuur heeft zich, ondanks de slechte prognoses die er ook landelijk zijn ten aanzien van de kleindierensport, wel ten doel gesteld de vereniging ook in de toekomst  voor Oldenzaal te behouden. Dat dat niet eenvoudig zal zijn is duidelijk, er zijn contacten geweest met verschillende verenigingen om tot samenwerking / samengaan te komen, deze hebben om uiteenlopende redenen niet tot resultaat geleid.

 

Hoewel enigszins utopisch, wordt ook gekeken of realisatie van een fokkerspark wellicht mogelijk is. Op of nabij bijvoorbeeld een van Oldenzaalse volkstuincomplexen is wellicht ruimte om op kavels kippen of konijnen te houden. Omdat het steeds moeilijker wordt in de bebouwde kom dieren te houden zonder dat anderen zich storen aan bijvoorbeeld het kraaien van een haan is zo’n fokkerspark wellicht een uitkomst. Het zou mooi zijn dat ook “slapende” kleindierliefhebbers en de bevoegde instanties het idee van “Nut en Sport” delen en steunen. De eventuele bijdrage van de gemeente Oldenzaal van 500 euro die wordt toegekend aan verenigingen die 100 jaar bestaan wil het bestuur dan ook gebruiken voor promotie van de kleindierensport en het realiseren van bovenstaande ideeën.


 


Het 100 jarig jubileum zal op bescheiden wijze worden gevierd, op de jubileumdag 1 september is er een bijeenkomst voor de leden om te proosten op deze mijlpaal, op vrijdag 7 november, voorafgaand aan de tentoonstelling is er voor de leden met aanhang een koud en warm buffet. Zaterdagmiddag 8 november  is er een informele receptie waarbij het bestuur kan worden gefeliciteerd. Zaterdag én zondag (8 en 9 november) zal tijdens die tentoonstelling tevens historisch materiaal te zien zijn in de kantine van OCC “het Duivencentrum” aan de Molenkampstraat 11 Oldenzaal                                                                 up date